Financière

SCPI

Trong groupe của mình, anh em nói về travaux rất nhiều, thế nếu như đầu tư mà không biết hay không thích làm travaux thì có được không ? Theo thống kê, hai thử thách […]

Immobilier

Thủ tục mua nhà tại Pháp

Bài viết này giới thiệu sơ lược thủ tục mua nhà tại Pháp, không đi vào nhiều chi tiết đế tránh lan man. Bất động sản có thể là parking, garage, appartement, maison, immeuble, local […]