Ai cho tôi lãi suất tốt nhất ?

(10 ngân hàng truyền thống, 2 tổ chức tín dụng, 6 ngân hàng online… nơi nào cho tôi vay nợ ?)

Bài viết hôm nay sẽ liệt kê những nơi chúng ta cò thể tìm được đòn bẩy tín dụng.

1/ Các ngân hàng truyền thống tại Pháp có thể kể tên như:

– La Banque Postale : một ngân hàng mà khi vào thấy nhiều thư và colis…

– BNP Paris, Credit Agricole, SG : nhóm ngân hàng lớn nằm trong CAC40

– CIC, Credit Mutuel : nhóm banque mutualiste

– Caisse d’Epargne, Banque Populaire, LCL

– HSBC : ngân hàng lớn nhất Châu Âu

2/ Tổ chức tín dụng : Credit Immobilier de France, Crédit du Nord

3/ Các ngân hàng online : Boursorama, Fortuneo, ING direct, Hello Bank, Monabanq, Bforbank…

Hầu hết các ngân hàng đều cho vay tín dụng, quan trọng của việc lựa chọn ngân hàng là taux nominal, taux d’assurance, frais de dossier, frais de garantie, người conseiller… Hãy chọn ngân hàng mà bạn cảm thấy phù hợp với mình và nhiều khi đừng quá đặt nặng taux.

Bài viết cũng chia sẻ sơ qua nhận xét về các banque:

– Banque Postale : vừa là ngân hàng vừa là bưu điện, vừa ra la poste gửi thư vừa deposer cheque. La Poste ngân hàng của con nhà nghèo.

– BNP, CA, SG : ngân hàng Đại gia, làm việc nhanh gọn lẹ…

– CIC : ngân hàng thích hợp cho societe

– Credit Mutuel : ngân hàng kém linh động, tinh toán chi li từng con số

– Caisse d’Epargne : ngân hàng không dành cho ai chưa có carte de résident, quốc tịch.

– Banque Populaire : ngân hàng mà ở đó chỉ có hypothese

– LCL : ngân hàng nhỏ nhỏ cho các đòn bẩy nhỏ

– HSBC : ngân hàng mà ở đó thu nhập tổng cộng của bạn hơn 120k euros mới có thể séduire được nó.

– Các ngân hàng còn lại : vẫn chưa có nhận xét cụ thể…

Còn bạn thì sao, bạn nhận xét gì về ngân hàng của bạn ?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*