CFD/Forex trong lĩnh vực tài chính

CFD hay còn gọi là hợp đồng tương lai, hợp đồng này có thể cho các công cụ tài chính Forex/Indice/Action… Bài viết sau la một ví dụ ngắn gọn cho CFD với indice CAC40 (40 công ty có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán của Pháp).

Giới chuyên môn thường dùng hai linh vật bò tót (bull) và gấu (bear) để nói về xu hướng chuyển hóa của một thị trường hoặc một cổ phiếu.

Bò tót (bullish) gắn với sự tăng trưởng còn gấu đen (bearish) gắn với giai đoạn thoái trào.

Đầu tư chứng khoán theo cách truyền thống là mua vào khi giá thấp và bán ra khi giá cao để thu lợi trên chênh lệch. Cách đầu tư này chỉ áp dụng được khi thị trường hoặc cổ phiếu ở trạng thái bullish.

Để vẫn có thể đầu tư trong gia đoạn thoái trào, giới tài chính đã thiết kế ra các sản phẩm thứ cấp, trong đó được biết đến nhiều nhất là CFD – Contract For Difference.

Cơ chế hoạt động của CFD có thể tóm gọn như sau:

  • Mở hợp đồng CFD ở vị trí “mua vào” nếu dự đoán cổ phiếu/thi trường sẽ đi vào trạng thái bullish.
  • Mở hợp đồng CFD ở vị trí “bán ra” nếu dự đoán cồ phiếu/thị trường sẽ đi vào trạng thái bearish.
  • Đề mở hợp đồng nhà đầu tư phải ứng ra đặt cọc (deposit) tỉ lệ phần trăm so với tổng giá trị giao dịch.
  • Hợp đồng CFD không có giới hạn về thời gian tồn tại và nhà đầu tư có thể đóng hợp đồng mọi lúc.
  • Lợi nhuận và thiệt hại đươc tính trên chênh lệch của giá cổ phiếu/chỉ số thị trường giữa hai thời điểm mở và đóng hợp đồng so với xu thế dự đoán.

Điểm hấp dẫn nhà đầu tư của CFD là hiệu ứng đòn bẩy. Nhưng đây cũng chính là rủi ro lớn của hình thức đàu tư này.

Lấy ví dụ đầu tư trên chỉ số chứng khoán CAC40 trên EURONEXT để cụ thể hóa cơ cấu hoạt động của CFD trong giai đoạn thoái trào:

  • Một hợp đồng CFD CAC40 ứng với 10€ cho mỗi điểm thay đổi của chỉ số
  • Đặt cọc cần thiết là 0.5% chỉ số của CAC40

Ngày 07/04/2017, CAC40 được định giá 5133/5137. Nghĩa là hợp đồng ở vị trí “mua vào” ứng với chỉ số 5137 và “bán ra” ứng với chỉ số 5133.

Nhà đầu tư quyết định mở 10 hợp đồng CFD ở vị trí “bán ra”. Số tiền đặt cọc là:

10 x 10€ x 5133 x (0.5/100) = 2566.5€​
Ngày 18/04/2017, CAC40 được định mức 4988/4992 (thoái trào đúng như dự đoán). Nhà đầu tư đóng hợp đồng CFD, thu được lợi nhuận là:
-10 x 10€ x (4992 – 5133) = 14100.0 €​
Tỉ lệ đòn bẩy của phi vụ đầu tư là :

(14100.0€ – 2566.5€) / 2566.5€ = 4.5​

Để thử giao dịch CFD, bạn có thể dùng broker IG.

Nguồn : www.ig.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*