No Picture
Financière

Danh sách 168 cổ phiếu dưới 100 euros, khối lượng giao dịch hơn 100k và vốn hóa hơn 1 triệu euros (31/05/2020)

Danh sách 168 cổ phiếu dưới 100 € cho danh mục chứng khoán đầu tư với số vốn nhỏ 1000 euros. Danh sách có các thông tin như : Vốn hóa thị trường chứng khoán, Giá cổ phiếu, Ý kiến Mua/Bán, PER, BPA, Sự thay đổi giá cổ phiếu trong 1 năm, 3 năm… và nhiều thông tin khác. […]

Divers

Đầu tư gì với 1000 euros ?

1000 euros tuy là số tiền không nhiều nhưng có thể là bước khởi đầu cho việc đầu tư vào thị trường tài chính thậm chí là 1 dự án bất động sản. Để số tiền kia được sinh sôi nảy nở, một vài gợi ý sau có thể được xem xét : bất động sản, thị trường tài chính, tiền ảo, quỹ gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), quỹ cho vay cộng động (crowdlending), dropshipping. […]