Location meublée au régime réel: phải đăng kí OGA ?

Hiện tại, những chủ nhà cho thuê chỗ ở được trang bị nội thất bằng cách chọn chế độ thực (location meublée régime réel), họ muốn đăng kí (OGA- organisme de gestion agréé) để giảm thuế. Nhưng cải cách có thể thay đổi mọi thứ. Sau đây là bài phân tích của Maud Velter, đồng sáng lập kiêm phó giám đốc của trang jedeclaremonmeuble.com.

Thông thường, những người cho thuê căn hộ có trang bị nội thất (location meublée) đã kê khai thu nhập cho thuê của họ theo chế độ thực (régime réelle) được khuyên đăng kí OGA.

Tồ chức này sẽ kiểm tra tính nhất quán và hợp lý của tờ khai thuế từ chủ nhà, và trên hết, nó cho phép họ tránh bị tăng thêm thuế trên phần lợi nhuận (majoration du bénéfice) trong tính toán thuế thu nhập.

Sự gia tăng (majoration) bị bãi bỏ hoàn toàn từ năm 2023

Ngày càng có nhiều chủ cho thuê lựa chọn hệ thống thuế thực đơn giản hóa (régime réelle simplifié d’imposition). Hệ thống này cho phép họ khấu trừ tất cả các chi phí của mình, bao gồm cả chi phí mua nhà và các khấu hao (amortissement) nhà ở, việc sửa chửa nhà cũng như đồ nội thất và trang thiết bị.

Trong thực tế, chế độ này thường thuận lợi hơn nhiều so với chế độ Micro-BIC, được đặc trưng bởi mức giảm tiêu chuẩn là 50% (abattement forfaitaire de 50%).

Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì tất cả các chủ nhà đã chọn chế độ thuế thực và những người kiếm lợi nhuận mà không tham gia OGA hiện đều thấy lợi nhuận này bị tăng lên để tính thuế thu nhập. Mức tăng này, cho đến nay là 25%, giảm xuống còn 20% đối với thuế thu nhập năm 2020.

Điều 34 của luật tài chính năm 2021 quy định giảm dần mức tăng này, từ 25% xuống 20% ​​vào năm 2020, sau đó là 15% đối với thuế thu nhập vào năm 2021 và 10% vào năm 2022.

Cuối cùng, sự gia tăng này sẽ được bãi bỏ hoàn toàn kể từ thuế thu nhập cho năm 2023. Do đó, lợi ích của các chủ nhà cho thuê (theo régime réel) là tiếp tục đăng kí OGA cho đến năm 2022.

Cần nhớ rằng việc đăng kí phải được thực hiện trong vòng năm tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động hoặc trong vòng 5 tháng đầu tiên của năm tài chính (trước ngày 31/05 / N để được hưởng lợi trên báo cáo thu nhập của năm N trong năm N + 1) nếu nó không phải là năm đầu tiên hoạt động.

Ví dụ về một chủ nhà cho thuê có trang bị đồ đạc (location meublée), với mức đánh thuế thu nhập là 30% và tạo ra lợi nhuận 5.000 euro mỗi năm mà không đăng kí OGA

Những lợi thế khác của việc đăng kí OGA đối với các chủ nhà cho thuê (location meublée)

Không bị khoản gia tăng (majoration) trên lợi nhuận (bénéfice) (khoản gia tăng này sẽ chấm dứt vào năm 2023), điều này không phải là lợi ích duy nhất mà việc đăng kí OGA cung cấp. Ngoài ra, nó cho phép chúng ta có:

– tờ khai thuế được xác minh (liasse fiscal vérifiée): OGA kiểm tra tính nhất quán và hợp lý của các bản khai thuế của người đăng kí

– giảm thuế 2/3 chi phí kế toán: việc đăng kí OGA cho phép bạn hưởng lợi từ việc giảm thuế 2/3 chi phí kế toán lên đến giới hạn 915 euro với điều kiện là người chịu thuế của Pháp, doanh thu ít hơn 72.600 euro từ hoạt động cho thuê của mình, và đã khai báo hoạt động này dưới danh nghĩa tư cách cá nhân (nom propre) và không thuộc sở hữu chung (non en division).

Phí ghi sổ kế toán bao gồm phí thành viên của OGA cũng như phí của kế toán viên hoặc phí đăng ký ứng dụng để lập tờ khai thuế như jedeclaremonmeuble.com, các chi phí không được tính giảm thuế (dépenses non prises en compte au titre de la réduction d’impôt). Tất cả các khoản này đều được tính vào khoản chi phí có thể khấu trừ (charge deductible)

Do đó, sự quan tâm của việc đăng kí OGA là hiển nhiên đối với những chủ nhà có thể được hưởng lợi từ việc giảm thuế này. Điều này cũng vẫn xảy ra, cho đến năm 2022, đối với tất cả những người cho thuê có nội thất (loueur en meublé) tạo ra lợi nhuận, giúp tránh sự gia tăng (majoration du bénéfice) lợi nhuận khi tính thuế thu nhập.

Nguồn Lerevenu (23/01/2021)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*