Worldline: sẵn sàng phục hồi vào năm 2021

Sự năng động của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử hàng đầu châu Âu bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng y tế vào năm 2020, nhưng lợi nhuận của nó vẫn được duy trì tốt. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Worldline hy vọng công ty sẽ tăng trưởng trở lại trong năm nay. Chúng ta vẫn nên mua công ty này khi mà nó đã mất 6% kể từ đầu tháng 1?

Công ty dẫn đầu châu Âu về dịch vụ thanh toán điện tử cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Năm ngoái, doanh thu của công ty đã giảm 4,6% xuống còn 2,7 tỷ euro, trong khi ban lãnh đạo dự báo có sự thay đổi trong cân bằng doanh thu so với năm ngoái hoặc giảm nhẹ.

Dừng các trạm thanh toán (terminaux de paiement) ?

Tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ về chi phí, Worldline đã vượt kỳ vọng về lợi nhuận.

Thặng dư gộp hoạt động kinh doanh (EBITDA) đạt 25,5%, tăng 0,2 điểm, trong khi mục tiêu đặt ra chỉ là ổn định.

Năm nay, ban quản trị dự đoán sự trở lại của tăng trưởng hữu cơ, theo thứ tự từ 5% trở lên, và biên EBITDA cải thiện 2 điểm so với mức 23,9% đạt được khi hợp nhất Ingenico trong cả năm vào năm 2020.

Worldline đang xem xét hủy bỏ mảng kinh doanh các trạm thanh toán được thừa kế từ Ingenico. Một giao dịch như vậy sẽ cung cấp các phương tiện mới để công ty con Atos trước đây theo đuổi chiến lược mua lại tích cực của mình, cho đến nay vẫn là động lực thúc đẩy sự tăng giá của cổ phiếu.

Mua cổ phiếu Worldline [WLN]. Mục tiêu : 86 €.

Hồ sơ đầu tư: năng động.

Cuộc họp tiếp theo: doanh thu Q1, ngày 21 tháng 4.

 

Nguồn Lerevenu (25/02/2021)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*