Thuế: những đổi mới lớn về thuế năm 2021

Thang thuế thu nhập lũy tiến mới với khung 11%, thuế nhà ở giảm, gia hạn Pinel, tăng trần thương số gia đình (quotient familial) … chúng ta hãy khám phá tất cả các tin tức về thuế cho năm 2021.

Thang mới áp dụng cho thu nhập năm 2020

Thang lũy ​​tiến áp dụng đối với thuế thu nhập năm 2020 vẫn có 5 khung, nhưng tỷ lệ của khung thứ hai giảm từ 14% xuống 11%.

Để cắt giảm thuế dành cho những người nộp thuế có thu nhập thấp, các ngưỡng đầu vào trong khung thứ ba (xuống 30%) và trong khung thứ tư (xuống 41%) đã được giảm xuống.

Quy mô áp dụng cho thu nhập năm 2020 như sau (cho 1 part):

Tăng trần của thương số gia đình (Hausse du plafonnement du quotient familial)

Nhìn chung, lợi thế về thuế gắn với mỗi “demi-part” tăng từ 1,567 lên 1,570 euro (785 euro cho mỗi 1/4 part bổ sung). Đối với những người độc thân, ly hôn hoặc ly thân sống một mình và những người chăm sóc ít nhất một đứa trẻ, lợi ích nhận được toàn phần (part entière) cho đứa con phụ thuộc đầu tiên được giới hạn ở mức 3,704 euro.

Các khoản chi tiêu được khấu trừ (pension alimentaire) cho trẻ em (enfant majeur) được giới hạn ở mức 5.959 euro cho mỗi trẻ em.

Nếu bạn bị đánh thuế nặng, có thể khá thú vị nếu tách họ ra khỏi hộ thuế (foyer fiscal) và trả cho họ một khoản chi tiêu được khấu trừ lên đến 5.959 euro. Việc đánh giá lại mức trần tương tự sẽ được quyết định cho khoản trợ cấp cụ thể trong trường hợp trẻ gắn bó với gia đình.

Aménagements du Cite

Tín dụng thuế (crédit impôt) liên quan đến chi tiêu chuyển đổi năng lượng (Cite) được thay thế bằng MaPrimeRénov ’(prime forfaitaire). Nhưng Cite vẫn áp dụng cho hai loại chi tiêu:

• hệ thống sạc xe điện. Nó áp dụng cho những cư dân Pháp trang bị cho nơi ở chính hoặc phụ của họ (với tỷ lệ chỉ có một nơi ở phụ). Khoản tín dụng thuế bằng 75% chi tiêu trong giới hạn 300 euro cho mỗi hệ thống sạc.

• lò sưởi chạy bằng granulé hoặc khúc gỗ giới hạn tín dụng thuế là 600 euro.

Gia hạn việc tăng trần giới hạn quyên góp

Việc tăng mức trần cho các khoản đóng góp lên 1.000 euro vào các khoản hỗ trợ cho các tổ chức cung cấp bữa ăn, dịch vụ chăm sóc hoặc hỗ trợ nhà ở cho những người gặp khó khăn được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Việc tăng mức trần này cũng được áp dụng cho các khoản hỗ trợ dành cho cơ sở chống bạo lực gia đình.

Gia hạn giảm thuế Pinel

Luật tài chính mới năm 2021 mở rộng hệ thống Pinel cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhưng hệ thống đã được điều chỉnh. Từ năm 2023, thuế suất giảm dần.

Thuế nhà đất dần biến mất (taxe d’habitation)

Đối với 20% hộ gia đình trả thuế nhà ở, thuế này sẽ giảm 30% vào năm 2021, đạt 65% vào năm 2022 và biến mất hoàn toàn vào năm 2023.

Duy trì tỷ lệ giảm IR-PME ở mức 25%

Được Ủy ban Châu Âu xác nhận, việc tăng tỷ lệ giảm thuế đối với các khoản đầu tư vào PME được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nguồn Lerevenu (27/02/2021)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*