Financière

Safran: Bàn giao giữa tâm bã

Philippe Petitcolin vừa bàn giao quyền điều hành nhà sản xuất thiết bị hàng không cho người kế nhiệm Olivier Andriès. Điều này xảy ra khi Safran đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng […]