Divers

Đầu tư gì với 1000 euros ?

1000 euros tuy là số tiền không nhiều nhưng có thể là bước khởi đầu cho việc đầu tư vào thị trường tài chính thậm chí là 1 dự án bất động sản. Để số tiền kia được sinh sôi nảy nở, một vài gợi ý sau có thể được xem xét : bất động sản, thị trường tài chính, tiền ảo, quỹ gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), quỹ cho vay cộng động (crowdlending), dropshipping. […]