No Picture
Financière

Danh sách 168 cổ phiếu dưới 100 euros, khối lượng giao dịch hơn 100k và vốn hóa hơn 1 triệu euros (31/05/2020)

Danh sách 168 cổ phiếu dưới 100 € cho danh mục chứng khoán đầu tư với số vốn nhỏ 1000 euros. Danh sách có các thông tin như : Vốn hóa thị trường chứng khoán, Giá cổ phiếu, Ý kiến Mua/Bán, PER, BPA, Sự thay đổi giá cổ phiếu trong 1 năm, 3 năm… và nhiều thông tin khác. […]