Financière

Các cách định giá một cổ phiếu – Phần 1

Định giá cổ phiếu là việc không hề dễ dàng cho nhà đầu tư. Việc định giá cổ phiếu đúng, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc ra quyết định “mua cổ phiếu vào” hoặc “bán cổ phiếu ra”.  Định giá cổ phiếu là một chủ đề rộng do đó có nhiều cách định giá khác nhau. Chúng ta có thể liệt kê một vài cách định giá như sau để ước lượng giá trị cổ phiếu của một công ty nào đó […]

Financière

SCPI

Trong groupe của mình, anh em nói về travaux rất nhiều, thế nếu như đầu tư mà không biết hay không thích làm travaux thì có được không ? Theo thống kê, hai thử thách […]