Ai cho tôi lãi suất tốt nhất ?

Bạn có ý định mua bất động sản hay vừa kí giấy tờ và tìm tổ chức tín dụng để vay vốn. Câu hỏi đặt ra là tổ chức tín dụng nào cho vay với các điều kiện tốt nhất.

Các tổ chức tín dụng có thể cho bạn vay:

1/ Các ngân hàng truyền thống tại Pháp có thể kể tên như:

La Banque Postale (filiale du groupe La Poste), BNP Paribas, le Crédit Agricole, CIC, LCL, la Société Générale, la Caisse d’Épargne, la Banque populaire, le Crédit Mutuel, HSBC, etc

2/ Tổ chức tín dụng cho vay vốn bất động sản như : Credit Foncier mà không phải ngân hàng

3/ Các ngân hàng online như : Boursorama, ING, Fortuneo…

Lãi suất ngân hàng thay đổi theo từng đơn vị cũng như từng vùng. Bạn có thể được ngân hàng này chấp nhận cho vay nhưng có thể với ngân hàng khác họ lại từ chối bạn. Bạn có thể đươc conseiller tại chi nhánh này cho vay nhưng tại chi nhánh khác của cùng 1 hệ thống ngân hàng họ lại từ chối bạn. Như vậy việc bi từ chối tại 1 ngân hàng điều đó không là dấu chấm hết cho hành trình mua bất động sản của bạn.

Trở lại câu hỏi trên, để trả lời cho câu hỏi này có thể tổng kết như sau:

– Không tồn tại tên 1 ngân hàng cố định cho bạn lãi suất tốt nhất, người A có thể được lãi suất tốt nhất tại ngân hàng HSBC, nhưng người B lại được lãi suất tốt nhất tại ngân hàng CIC… Người A được lãi suất tốt tại ngân hàng HSBC nhưng chúng ta nhiều khi không biết rằng người A có hơn cả triệu euros trong tài khoản ngân hàng HSBC. Như vậy lãi suất là tương đối. Nhưng nhìn chung điều kiện cần để có lãi suất tốt nhất thì dưới con mắt của ngân hàng bạn phải có profile tốt nhất.

Đứng trên quan điểm của admin, lãi suất là quan trọng nhưng lại không quan trong, vần đề cốt lõi vẫn là làm sao có ít nhất 1 ngân hàng tin tưởng và đồng ý cho bạn vay vốn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*