Mua nhà ở Pháp

Theo thống kê của INSEE (năm 2016) 58% hộ gia đình là chủ sở hữu của ngôi nhà đang ở [1]. Độ tuổi trung bình của người mua bất động sản lần đầu tiên là 28 tuổi [2]. Thay vì ném tiền qua cửa số khi thuê nhà nhiều người chọn mua cho mình ngôi nhà đầu tiên. Vậy qui trình mua nhà ớ Pháp diễn ra như thế nào ?

Quá trình mua nhà ở Pháp có thể tóm tắt bằng 5 cột mốc sau đây

B1 : lựa chọn căn nhà (maison/appartement) muốn mua

Contacter với chủ nhà (particulier) hoặc agent immobilier để visiter, sau đó nếu ok rồi ra giá cho căn nhà hay còn gọi là proposer offre d’achat. Nếu « offre d’achat » được accepter, người mua (acquereur) sẽ tiến hành kí compromis de vente. Compromis thể hiện trách nhiệm của người mua lần người bán. Nếu quá thời hạn quy định trong compromis, người mua phải bồi thường khoảng 10% giá trị căn nhà cho chủ nhà (tùy theo các điều khoản ghi trong compromis). Về phía chủ nhà, khi thời hạn trong compromis de vente vẫn còn hiệu lực, chủ nhà không có quyền bán nhà cho người khác.

Note : trong compromis de vente cần chú ý các điểm ghi trong «condition suspensive». Đây là các điểm để có thể hủy hợp động.

B2 : tìm ngân hàng hỗ trợ vay tín dụng (nếu dùng tiền mặt thì không cần phải tìm đến ngân hàng)

Có 2 hình thức để tìm financement (tự đặt hẹn và đối thoại trực tiếp với đại diện ngân hàng hoặc nhờ courtier de credit)

B3 : sau khi đã tìm được ngân hàng cho vay tín dụng thì chờ «offre de prêt »  gửi về nhà

Note : Khi nhận được offre de prêt phải chờ sau 10 ngày mới kí và gửi hồ sơ

B4 : khoảng vài ngày sau khi gửi hồ sơ, ngân hàng sẽ thông báo offre de prêt được chấp nhận và bạn hãy báo với notaire là tiền trong ngân hàng (fond) đang chờ notaire giải ngân (deblocage).

B5 : thống nhất ngày với notaire để kí giấy tờ và nhận già (acte authentique). Kể từ sau thời điểm kí, ngôi nhà chính thức là của bạn.

Note : nên mua assurance d’habitation trước cho ngôi nhà của bạn

[1] : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533533#titre-bloc-12

[2] : http://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/acheter-louer-investir/immobilier—les-francais-achetent-en-moyenne-a-28-10790.php

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*