Thuế: 6 điều cần biết về miễn thuế bất động sản

THUẾ : 6 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MIỄN THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN

Miễn thuế đối với tài sản do con cái nắm giữ, giảm trừ đối với nhà đang trong quá trình sửa chữa hoặc lãi suất vay, … Bạn đã hiểu rõ việc đánh thuế trên bất động sản cho thuê chưa ?

Bạn có nắm rõ cách đánh thuế đối với thu nhập cho thuê nhà? Dưới đây là sáu khằng định, đúng hoặc sai, để kiểm tra sự hiểu biết của bạn.

1- Sửa chữa phát sinh trong nhà dự định cho thuê nhưng thực tế chưa cho thuê, được trừ vào tiền lương chịu thuế.

Đúng. Theo quan điểm thuế, các chi phí phát sinh được khấu trừ trong năm họ thanh toán hóa đơn, ngay cả khi tài sản đó chưa được cho thuê. Trong trường hợp chưa có tiền thuê nhà, việc kê khai sửa chữa sẽ được khấu trừ vào tiền lương của bạn trong giới hạn là 10.700 euro. Lời khuyên : ghi rõ trong tờ khai thuế thu nhập của bạn rằng tài sản được đề cập có dự định để cho thuê

2 – Nhà đầu tư Pinel có được bắt đầu giảm thuế vào năm họ kí kết giao dịch mua bán trên bản vẽ không?

Sai. Trái ngược với những gì bạn nghĩ, thời điểm mua bán tài sản không được tính để được hưởng những ưu đãi về thuế. Đối với việc mua nhà trên bản vẽ (sur plan), bạn phải đợi đến khi bàn giao tài sản để bắt đầu được miễn thuế, với mức thuế toàn phần, bất kể là thời điểm bàn giao nào (không tính theo tỷ lệ thời gian-prorata temporis).

3 – Để miễn thuế bất động sản cho thuê khi cho con cái thuê lại, đứa trẻ đó sau này phải thanh toán giá trị thị trường của bất động sản cho thuê.

Đúng. Thông thường người cho thuê phải kê khai số tiền thuê mà mình nhận được. nếu bố mẹ chọn cách tính tiền thuê nhà với số tiền có lợi cho con cái mình, người cho thuê sẽ gặp rủi ro. Cơ quan thuế có thể điều chỉnh tăng một khoản tiền thuê nhà mà họ cho là thấp bất thường so với giá trị cho thuê của bất động sản đó và thu lại số thuế mà người nộp thuế được hưởng bằng cách giảm tiền thuê nhà.

4 – Trong trường hợp mua lại các khoản vay để kéo dài thời hạn vay, lãi của khoản vay mới vẫn được khấu trừ không bị giới hạn trần?

Sai. Nếu bạn thương lượng lại khoản vay của mình, bạn có thể khấu trừ tiền lãi của khoản vay trên số tiền thuê nhà của bạn với điều kiện lãi suất của khoản vay mới không vượt quá mức dự kiến ​​ban đầu. Quy tắc này là kết quả từ các ý kiến ​của cơ quan quản lý thuế có trong BOFIP – Bản tin chính thức về tài chính công của Pháp (boi-rfpi-base-20-80 số 110).

5 – Tiền lãi vay từ gia đình được trừ vào tiền thuê nhà.

Đúng. Nếu khoản vay được sử dụng để đầu tư nhà cho thuê, tiền lãi trả cho cha mẹ được khấu trừ vào thu nhập nhà đất mà không có mức giới hạn trần, bất kể mối quan hệ gia đình giữa người vay và người cho vay. Lãi suất được khấu trừ lãi với điều kiện kê khai tiền cho thuê theo đúng chế độ thực tế. Về phần mình, người cho vay không được quên kê khai số tiền lãi nhận được.

6 – Đầu tư thông qua một SCI giúp bạn trả ít thuế hơn trên số tiền cho thuê thu được.

Sai. SCI có nhiều lợi thế, nhưng SCI không có tác dụng cho phép bạn trả ít thuế hơn trên số tiền cho thuê mà SCI thu được. Cho dù tài sản được nắm giữ trực tiếp hay thông qua một SCI, tiền thuê thu được thuộc loại thu nhập từ bất động sản (revenus foncier) (ngoại trừ lựa chọn theo cách đánh thuế đối với thu nhập doanh nghiệp-impot sur les sociétés). Các cá nhân trong SCI bị đánh thuế theo tỷ lệ lũy tiến và chịu các khoản đóng góp an sinh xã hội (prélevement social).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*