Bao nhiêu người Pháp có tài sản hơn 10tr euros ?

Businessman fishing dollar money Make Money from idea vector illustration

Thật khó khăn để có một con số chính xác, nhưng chúng ta có một vài ý tưởng cho con số này như sau.

Nếu bạn có 5 triệu euros, bạn thuộc nhóm 0.3% người Pháp giàu nhất (gồm 151 000 người)

Nếu bạn có 10 triệu euros, bạn thuộc nhóm 0.07% người Pháp giàu nhất (gồm 35 000 người)

Giữa năm 2018 có 2.14 triệu người Pháp có tài sản hơn 1 triệu dollars tức 870 000 euros.

Nhánh 1% những người giàu nhất

Bạn thuộc 1% dân số Pháp có thu nhập cao nếu bạn kiếm được 8850 euros thu nhập ròng (revenue net) mỗi tháng. Về tài sản, bạn phải vượt quá 1.9 triệu euros các tài sản được tính ở đây bao gồm : bất động sản, quỹ bảo hiểm (assurance vie), tiền mặt trong tài khoản ngân hàng (livrets bancaires…) để nằm trong nhóm 1%.

ISF (2015) cho chúng ta các thông tin thú vị như sau:

Cơ quan Thuế ghi nhận 349 942 khai báo vào năm 2015 có tài sản hơn 1.2 triệu euros (sau khi đã miễn giảm) và số tiền đóng thuế trung bình cho những người có tài sản trên 1.2tr euros sụt giảm đi 15.233 euros. Những người này có tài sản trung bình khoảng 2 triệu euros.

 

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-7ae530360aac4e424f06306f86349d75

Tầng lớp bình dân thì sao ?

Từ năm 2018, tài sản gộp (patrimoine brut) (không tính đến tiền trả ngân hàng) trung bình của người Pháp là 276 000 euros.

Nhánh 0.01% thì sao ?

Trong nhóm 1% những người Pháp giàu nhất, sự bất bình đẳng cũng rất lớn. INSEE phân biệt thêm nhóm 0.01%. Đây là nhóm 1% trong nhóm “1% những người có thu nhập cao nhất”. Nhóm này có thu nhập cao gấp 7 lần so với các cá nhân trong nhóm 1% (cũng là nhóm có thu nhập gấp 7 phần còn lại của nước Pháp).

Để lọt vào nhóm này cần có thu nhập 699 230 euros cho một đơn vị tính. Nhóm này chiếm 0.01% tương đương với 6.400 người. Một tỉ lệ phân tán số người giàu với thu nhập từ 699 230 euros cho đến hơn 20 triệu euros theo đon vị tính.

Ghi chú : Đơn vị tính (unite de consomation) theo INSEE được định nghĩa như sau

  • 1 UC (đơn vi tính) cho người trưởng thành đâu tiên của hộ gia đình
  • 0.5 UC (don vi tính) cho nhưng người khác hơn 14 tuổi
  • 0.3 UC (don vi tính) cho trẻ em dưới 14 tuổi

Một người độc thân thuộc 1% nhóm giàu nhất nếu kiếm được 8850 euros mỗi tháng và một cặp đôi không có con là 13 275 euros (1.5×8850).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*